Danh sách khán giả trúng thưởng qua SMS từ ngày 28/04 đến ngày 30/05/2016
STT Điện thoại Nội dung tin nhắn Ngày
1 84903775170 MTV WAKE UP MONSTER 28/04/2016
2 84938140496 MTV WAKE UP MONSTER 28/04/2016
3 841889309654 MTV WAKE UP MONSTER 28/04/2016
4 84916121656 MTV WAKE UP MONSTER 28/04/2016
5 841242501994 MTV WAKE UP MONSTER 28/04/2016
6 841224607261 MTV WAKE UP MONSTER 29/04/2016
7 841992860600 MTV WAKE UP MONSTER 29/04/2016
8 841652857260 MTV WAKE UP MONSTER 29/04/2016
9 84995189099 MTV WAKE UP MONSTER 29/04/2016
10 84902604073 MTV WAKE UP MONSTER 30/04/2016
11 841636650410 MTV WAKE UP MONSTER 30/04/2016
12 84936525033 MTV WAKE UP MONSTER 30/04/2016
13 841213475573 MTV WAKE UP MONSTER 30/04/2016
14 841636650410 MTV WAKE UP MONSTER 1/5/2016
15 841674770915 MTV WAKE UP MONSTER 1/5/2016
16 84925101973 MTV WAKE UP MONSTER 2/5/2016
17 84909422853 MTV WAKE UP MONSTER 2/5/2016
18 841687534773 MTV WAKE UP MONSTER 2/5/2016
19 84919904867 MTV WAKE UP MONSTER 3/5/2016
20 84935831239 MTV WAKE UP MONSTER 3/5/2016
21 84937623886 MTV WAKE UP MONSTER 3/5/2016
22 841656131250 MTV WAKEUP MONSTER 4/5/2016
23 84949186026 MTV Wake Up Monster 4/5/2016
24 841695611534 MTV WAKE UP MONSTER 4/5/2016
25 84993403507 MTV WAKE UP MONSTER 4/5/2016
26 841282866313 MTV WAKE UP MONSTER 4/5/2016
27 84949059672 MTV WAKE UP MONSTER 5/5/2016
28 84971882240 MTV WAKE UP MONSTER 5/5/2016
29 841672674538 MTV WAKE UP MONSTER 5/5/2016
30 841646023907 MTV WAKE UP MONSTER 5/5/2016
31 84912268494 MTV Wake up 5/5/2016
32 84917244139 MTV WAKE UP MONSTER 6/5/2016
33 84993627723 MTV WAKE UP MONSTER 6/5/2016
34 841645132043 MTV WAKE UP MONSTER 6/5/2016
35 841223871477 MTV WAKE UP MONSTER 6/5/2016
36 84939381037 Mtv wake up monster 6/5/2016
37 84997423972 MTV WAKE UP MONSTER 7/5/2016
38 841663614110 MTV WAKE UP MONSTER 7/5/2016
39 841647824635 MTV WAKE UP MONSTER 7/5/2016
40 841634882418 MTV WAKE UP MONSTER 7/5/2016
41 841889741812 MTV WAKE UP MONSTER 7/5/2016
42 841298745401 MTV WAKE UP MONSTER 8/5/2016
43 841283774897 MTV WAKE UP MONSTER 8/5/2016
44 841656149442 MTV WAKE UP MONSTER 8/5/2016
45 841689897296 MTV WAKE UP MONSTER 8/5/2016
46 841228600955 MTV WAKE UP MONSTER 8/5/2016
47 841626172924 MTV WAKE UP MONSTER 9/5/2016
48 841229845135 MTV WAKE UP MONSTER 9/5/2016
49 841277936489 MTV WAKE UP MONSTER 9/5/2016
50 84995043127 MTV WAKE UP MONSTER 9/5/2016
51 84944039274 MTV WAKE UP MONSTER 9/5/2016
52 84919070560 MTV WAKE UP MONSTER 10/5/2016
53 841229845135 MTV WAKE UP MONSTER 10/5/2016
54 841654612022 MTV WAKE UP MONSTER 10/5/2016
55 841669426254 MTV WAKE UP MONSTER 10/5/2016
56 84919070560 MTV WAKE UP MONSTER 10/5/2016
57 841648364120 MTV WAKE UP MONSTER 11/5/2016
58 841229845135 MTV WAKE UP MONSTER 11/5/2016
59 841649667824 MTV WAKE UP MONSTER 11/5/2016
60 841626261894 MTV WAKE UP MONSTER 11/5/2016
61 84994273491 MTV WAKE UP MONSTER 11/5/2016
62 841658028177 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
63 841222945222 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
64 84917865752 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
65 84979011170 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
66 84984273616 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
67 841254218494 MTV WAKE UP MONSTER 13/5/2016
68 841639126238 MTV WAKE UP MONSTER 13/5/2016
69 841683677187 MTV WAKE UP MONSTER 13/5/2016
70 841222965655 MTV WAKE UP MONSTER 13/5/2016
71 841629640027 MTV WAKE UP MONSTER 13/5/2016
72 84994712900 MTV WAKE UP MONSTER 14/5/2016
73 84909819184 MTV WAKE UP MONSTER 14/5/2016
74 84946821259 MTV WAKE UP MONSTER 14/5/2016
75 841256566368 MTV WAKE UP MONSTER 14/5/2016
76 841298745401 MTV WAKE UP MONSTER 14/5/2016
77 84942198369 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
78 84939635483 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
79 841203517596 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
80 841642153919 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
81 84961979630 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
82 84987587457 MTV WAKE UP MONSTER 16/5/2016
83 841647630452 MTV WAKE UP MONSTER 16/5/2016
84 841287438849 MTV WAKE UP MONSTER 16/5/2016
85 841229672060 MTV WAKE UP MONSTER 16/5/2016
86 841698427087 MTV WAKE UP MONSTER 16/5/2016
87 84974112166 MTV WAKE UP MONSTER 17/5/2016
88 841655463954 MTV WAKE UP MONSTER 17/5/2017
89 84902802267 MTV WAKE UP MONSTER 17/5/2018
90 841635875125 MTV WAKE UP MONSTER 17/5/2019
91 84963890512 MTV WAKE UP MONSTER 17/5/2020
92 841228118268 MTV WAKE UP MONSTER 18/5/2021
93 841886171192 MTV WAKE UP MONSTER 18/5/2022
94 841204497304 MTV WAKE UP MONSTER 18/5/2023
95 84985366852 MTV WAKE UP MONSTER 18/5/2024
96 84901771209 MTV WAKE UP MONSTER 18/5/2025
97 84942934346 MTV WAKE UP MONSTER 19/5/2016
98 841219625076 MTV WAKE UP MONSTER 19/5/2017
99 84915718610 MTV WAKE UP MONSTER 19/5/2018
100 84987481365 MTV WAKE UP MONSTER 19/5/2019
101 841682937982 MTV WAKE UP MONSTER 19/5/2020
102 84962213133 MTV WAKE UP MONSTER 20/5/2016
103 841237102645 MTV WAKE UP MONSTER 20/5/2017
104 841638581011 Mtv wakeupmonster 20/5/2018
105 841277113805 MTV WAKE UP MONSTER 20/5/2019
106 84915139079 MTV WAKE UP THE MONSTER 20/5/2020
107 84905419120 MTV WAKE UP MONSTER 21/5/2016
108 84972552837 MTV WAKE UP MONSTER 21/5/2017
109 84906462373 MTV WAKE UP MONSTER 21/5/2018
110 841665938293 MTV WAKE UP MONSTER 21/5/2019
111 841649578618 MTV WAKE UP MONSTER 21/5/2020
112 841695046292 MTV WAKE UP MONTER 22/5/2016
113 84962421326 MTV ( ) WAKE UP THE MONSTER 22/5/2017
114 841694420534 MTV WAKE UP MONSTER 22/5/2018
115 84961531042 MTV WAKEUPMONSTER 22/5/2019
116 841696968638 Mtv wakeupthemonster 22/5/2020
117 84969062796 MTV WAKE UP THE MONSTER 23/05/2016
118 84969089418 MTV WAKE UP MONSTER 23/05/2016
119 841682456097 MTV WAKE UP MONSTER 23/05/2016
120 841237481533 MTV WAKE UP MONSTER 23/05/2016
121 841247628517 Mtv wakeup monster 23/05/2016
122 84941279775 MTV wakeupmonters 24/05/2016
123 84984068332 Mtv WAKEUPTIEMONSTER 24/05/2016
124 841675529409 MTV WAKETheMONSTER 24/05/2016
125 841659751454 Mtv wake up the monster 24/05/2016
126 84989421802 MTV WAKE UP MONSTER gui 8079 24/05/2016
127 84995330623 MTV WAKE UP MONSTER 25/05/2016
128 84969089436 MTV WAKE UP MONSTER 25/05/2016
129 84949689179 MTV WAKE UP MONSTER 25/05/2016
130 84995330740 Mtv Wake up monster 25/05/2016
131 841247628517 Mtv wakeup monster 25/05/2016
132 841654190926 Mtv wakeupmonster 26/05/2016
133 84947091191 MTV WAKE UP MONSTER 26/05/2016
134 841216897074 MTV WAKE UP MONSTER 26/05/2016
135 841277377467 mtv wake up monster 26/05/2016
136 84931214701 MTV WAKE UP MONSTER 26/05/2016
137 841265805140 MTV WAKE UP MONSTER 27/05/2016
138 841223952401 MTV WAKE UP MONSTER 27/05/2016
139 84911378949 MTV WAKE UP MONSTER 27/05/2016
140 84964675455 MTV WAKEUPMONSTER 28/05/2016
141 84948853053 MTV WAKE UP MONSTER 28/05/2016
142 841642881007 Mtv wakeupmonster 28/05/2016
143 841634863635 mtv wakeupmonster 28/05/2016
144 841644371021 MTV WAKEUPMONSTER 28/05/2016
145 84961291675 MTV WAKEUPMONSTER 29/05/2016
146 841684180780 MTV WAKE UP MONSTER 30/05/2016
147 841233312302 MTV Wake Up Monster ? TrUg nExTo 30/05/2016
148 841633874026 MTV WAKEUPTHEMONSTER 30/05/2016
149 84934401255 Mtv wakeupmonster 30/05/2016
150 841634967038 MTV WAKE UP MONSTER 30/05/2016

 

Danh sách khán giả trúng thưởng qua WEBSITE từ ngày 28/04 đến ngày 30/05/2016
STT Điện thoại / Email / Facebook Link Facebook / Mã số may mắn Ngày
1 Hứa Khuê https://www.facebook.com/yulzjpercoup 28/04/2016
2 Huy Tom https://www.facebook.com/profile.php?id=100004328111879 28/04/2016
3 0973783588 HNR6U2ANU0 28/04/2016
4 01685748617 3M07MPX3YX 28/04/2016
5 01218940339 DNVDY1V1MC 28/04/2016
6 Ngọc Hiếu https://www.facebook.com/tran.hieu198 29/04/2016
7 Henry Jun https://www.facebook.com/Junceo 29/04/2016
8 musicpham86@gmail.com OFJ9BRLI54 29/04/2016
9 01626790872 GDEVE5D6C9 29/04/2016
10 0937318883 XNFXKQDVPK 29/04/2016
11 Ara Giang https://www.facebook.com/amduongluong.1 30/04/2016
12 Phương Trường https://www.facebook.com/profile.php?id=100006316747099 30/04/2016
13 0943543088 4DLSJ4301C 30/04/2016
14 0938371522 E1SFH0TW4W 30/04/2016
15 01213475573 BPQLV7M7GL 30/04/2016
16 0942049703 T3M9WQIIK7 1/5/2016
17 01232660608 WQE5RGCEO7 1/5/2016
18 naching2000@gmail.com FVCTTG1H2A 1/5/2016
19 hyskin2511@gmail.com UI1UCO54HZ 1/5/2016
20 01636650410 AKRYAW66UO 1/5/2016
21 Tâm Trần https://www.facebook.com/chimcanhcucpororo 2/5/2016
22 Yến Kim Bùi https://www.facebook.com/nguyetphuong.sugia 2/5/2016
23 phamhuuanhnhan@gmail.com XHL9Y2HSP3 2/5/2016
24 0917116544 SQMSEQ0YNK 2/5/2016
25 anhthuthaingoc@yahoo.com JSYLGE7FKI 2/5/2016
26 Bào Lôi https://www.facebook.com/bao.loi.395 3/5/2016
27 Sựdịudàng Củacọp https://www.facebook.com/sudiudang.cuacop.5 3/5/2016
28 harukaorihara8@gmail.com K6D62BODWY 3/5/2016
29 01664359102 ZHNU65KQD1 3/5/2016
30 01214104065 AFMFVX7XLJ 3/5/2016
31 blue_dragon809@yahoo.com U0MVQ9QT9X 4/5/2016
32 01223236810 U2AJEAC4R5 4/5/2016
33 bnbaonhi@gmail.com S3DTMMZGPP 4/5/2016
34 Kim Hoa https://www.facebook.com/kim.hoa.14418 4/5/2016
35 Linh Kute https://www.facebook.com/profile.php?id=100007531692308 4/5/2016
36 01265530113 6NVIJRGSU6 5/5/2016
37 linh632002@gmail.com 05UVVJHWIB 5/5/2016
38 01277936489 QQH3KB3LET 5/5/2016
39 Nguyen Minh Quyen https://www.facebook.com/luu.thach.10 5/5/2016
40 Adam Tran https://www.facebook.com/sua.bap.756 5/5/2016
41 larangocvn@gmail.com RUM63T6BBQ 6/5/2016
42 01645132043 SS9VV99T3L 6/5/2016
43 01262811040 PRG61LPKVR 6/5/2016
44 Linh Nguyen https://www.facebook.com/tien.ly.104203 6/5/2016
45 Bão Tuyết https://www.facebook.com/cogaixitin255 6/5/2016
46 leminhtust@yahoo.com.vn K9F5U3XPRV 7/5/2016
47 vudanhviet@yahoo.com.vn 5Z0IMP0MZI 7/5/2016
48 dangquocdai1987@yahoo.com.vn SZQA2NG2ZR 7/5/2016
49 Thanh Phong https://www.facebook.com/maybaygiay2013 7/5/2016
50 Hieu Minh https://www.facebook.com/profile.php?id=100005791331352 7/5/2016
51 0996712370 YHNLXSOGN4 8/5/2016
52 0937357488 1QSDWO2W3X 8/5/2016
53 0917674116 26QISJ5DZI 8/5/2016
54 Nguyễn Hoàng Vỹ https://www.facebook.com/Vyxam311 8/5/2016
55 Phạm Mai Tố Oanh https://www.facebook.com/phuocthanh.lam 8/5/2016
56 Vỹ Xàm https://www.facebook.com/profile.php?id=100010369095338 9/5/2016
57 Vu Cao https://www.facebook.com/vu.cao.31586526 9/5/2016
58 01208591148 SRVHU5U49F 9/5/2016
59 0915663776 NT3I1B9951 9/5/2016
60 mebevietanh@yahoo.com NV7GUR01IL 9/5/2016
61 Trần Văn Tuấn https://www.facebook.com/duong.vanhan.9 10/5/2016
62 Huynh Tan Vuong https://www.facebook.com/nguyenvandung87 10/5/2016
63 0982983440 BSVOEQTQ2S 10/5/2016
64 01649667824 WGVNOW0OKY 10/5/2016
65 hongocha.iloveyou@yahoo.com YWCGKEN19H 10/5/2016
66 Trang Đặng https://www.facebook.com/profile.php?id=100004910827108 11/5/2016
67 Giang Dinh https://www.facebook.com/profile.php?id=100007566617779 11/5/2016
68 0919070560 C1QY22QQ4C 11/5/2016
69 01642141392 OYS90E0VHN 11/5/2016
70 o0oprinceo1@gmail.com UQG3WC7CEF 11/5/2016
71 David Phu https://www.facebook.com/profile.php?id=100004323286304 12/5/2016
72 Dili https://www.facebook.com/chamsockhachhangdili.vn 12/5/2016
73 01687634527 7AUFSG1R07 12/5/2016
74 0919563993 7JO6X0V6OY 12/5/2016
75 buithi.tuyetminh@yahoo.com.vn WF666Y4AKI 12/5/2016
76 Nguyễn Ngọc Châu https://www.facebook.com/chau.jewel 13/5/2016
77 Tâm Tỵt https://www.facebook.com/profile.php?id=100005347992003 13/5/2016
78 01675383579 ZTO9DCPBYQ 13/5/2016
79 0939059093 W4IQEG4VP3 13/5/2016
80 vuduongson.c4@gmail.com U7V2FID6JR 13/5/2016
81 0978772112 HER5S6AZRD 14/5/2016
82 0939599087 Y7MD2YKGMD 14/5/2016
83 01638442454 LZPFZLBJ27 14/5/2016
84 nguyendiepkhanhthu@yahoo.com.vn 5O92535FM4 14/5/2016
85 buithithuhoai16112002@gmail.com 6GPLPSZ110 14/5/2016
86 0989957594 UDI6QIF2N0 15/5/2016
87 01698409778 PKAETOXTNR 15/5/2016
88 01683677187 IQUVHRVV9Z 15/5/2016
89 phanthikhuyen@yahoo.com EHHQM26L1P 15/5/2016
90 nguyenthithuyphuong1961@yahoo.com 7RQJXVVN6D 15/5/2016
91 lethiphuongmx@yahoo.com.vn SQZ0NLW7DA 16/5/2016
92 0982776715 TVMBU4F033 16/5/2016
93 phihoang3763@yahoo.com YAK6V07LG5 16/5/2016
94 Giang Mã Lợi https://www.facebook.com/maloi.giang 16/5/2016
95 Liên Lê https://www.facebook.com/nu.thanyuna 16/5/2016
96 telephone_279@yahoo.com KIERYW91JP 17/5/2016
97 tranvanthuansoctrang@yahoo.com.vn B6H16F19VY 17/5/2017
98 tranvandu1979@yahoo.com.vn 1GEUY3WS93 17/5/2018
99 Chờnguờinơiấy Chờhoàichẳngthấy  https://www.facebook.com/hungha212 17/5/2019
100 Long Tham https://www.facebook.com/long.tham.351 17/5/2020
101 0985422532 L6M5MESUJ3 18/5/2021
102 01207778243 VMWCJJA0QQ 18/5/2022
103 01275192236 GKS3TBARHK 18/5/2023
104 Mặt Trời Thần https://www.facebook.com/profile.php?id=100008837101268 18/5/2024
105 Neul Tran https://www.facebook.com/quynh.tran.1990 18/5/2025
106 lieuthanhphong@yahoo.com.vn 3PT10GZO70 19/5/2016
107 nguyenchinhan1985@yahoo.com.vn BIPWPFWF25 19/5/2017
108 01278146441 5FTN0W6FKJ 19/5/2018
109 Mai Lê https://www.facebook.com/guoc.go.7 19/5/2019
110 Hồng Thúy https://www.facebook.com/profile.php?id=100005171687655 19/5/2020
111 hongocha.iloveyou@yahoo.com.vn 1CAJYFANVH 20/5/2016
112 quocdai34@yahoo.com.vn V5KXOTG6H2 20/5/2017
113 phammaitooanh@outlook.com.vn RA2BH6FRSL 20/5/2018
114 Huy Hua https://www.facebook.com/profile.php?id=100008341751028 20/5/2019
115 Kim Anh https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220097681 20/5/2020
116 danghoanglam_tv88@yahoo.com.vn CDQYOE9T06 21/5/2016
117 lehoangphuongmx@yahoo.com.vn CX9H3CFPWZ 21/5/2017
118 vothikieu76@yahoo.com E7LC27GA5M 21/5/2018
119 Hoang Van https://www.facebook.com/profile.php?id=100006062520855 21/5/2019
120 Anh Ly https://www.facebook.com/anh.ly.7524 21/5/2020
121 01253750918 P3JMYVVR1F 22/5/2016
122 sonthanh642@yahoo.com.vn 1OHGAIKG0B 22/5/2017
123 0919593113 SGKA45PAVP 22/5/2018
124 Nhi Minh https://www.facebook.com/nhi.minh.5 22/5/2019
125 Đào Minh https://www.facebook.com/profile.php?id=100009846820101 22/5/2020
126 phamquoctang@yahoo.com.vn MBNQPSQAR2 23/05/2016
127 0912414987 BAV5HO0YFS 23/05/2016
128 anhduyentoyota@yahoo.com EVRTK02YIX 23/05/2016
129 To Nga https://www.facebook.com/tonga12345 23/05/2016
130 Tân Tí Tẹo https://www.facebook.com/tan.titeo.90 23/05/2016
131 0925502783 NRMWQQDAN2 24/05/2016
132 0919458018 YDAJ1S5B2W 24/05/2016
133 0928831746 VXA9YE0Y1C 24/05/2016
134 Bin Pé https://www.facebook.com/profile.php?id=100010031476459 24/05/2016
135 Hiếu Trần https://www.facebook.com/hieu.tran.14855 24/05/2016
136 camtu4451@yahoo.com UP0C12G55G 25/05/2016
137 lyngocdiemphuong@yahoo.com.vn 2PJNH4QHWL 25/05/2016
138 0948856079 BC67NCELZK 25/05/2016
139 Quoc Giang https://www.facebook.com/quoc.giang.376 25/05/2016
140 Nguyễn Ngọc Châu https://www.facebook.com/chau.jewel 25/05/2016
141 01692128682 W2OSJWZGSX 26/05/2016
142 0902825675 7BJKKGJP20 26/05/2016
143 tranthithuylinh1981@yahoo.com.vn GGS6W6L0I5 26/05/2016
144 Diễm Duyên Dáng https://www.facebook.com/congchuatuyet25 26/05/2016
145 Trần My Trân https://www.facebook.com/cogaixitin255 26/05/2016
146 0976991126 YGDGRC02ZZ 27/05/2016
147 hovanbay_7@yahoo.com.vn SGV72ETADV 27/05/2016
148 nguyenthanhdotb@gmail.com CIW1MAHBGY 27/05/2016
149 Nguyễn Vũ Nhật Mai https://www.facebook.com/nguyenvu.nhatmai 27/05/2016
150 Phạm Hồng Xuyến https://www.facebook.com/pham.hongxuyen.7 27/05/2016
151 0926677228 PSZFPKXPZ6 28/05/2016
152 nguyenkieuminhxuan@yahoo.com.vn 4XINZFOJLT 28/05/2016
153 truongxuanhau9@yahoo.com FT2ORSCBIS 28/05/2016
154 Đào Đỗ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007390150089 28/05/2016
155 Nguyet Minh Nguyen https://www.facebook.com/khunglonglua449 28/05/2016
156 lyngoc.diemphuong@yahoo.com.vn 9R3LY97XV0 29/05/2016
157 01637765052 1LLW07KEPY 29/05/2016
158 bichha2707@gmail.com 2XFCLN1HKM 29/05/2016
159 Nghê Thường https://www.facebook.com/nghe.thuong.923 29/05/2016
160 Dung Cam https://www.facebook.com/dung.cam.965 29/05/2016
161 dinhhoanggiang83@outlook.com.vn OL1BV703AG 30/05/2016
162 maithilequyen3@yahoo.com W5C02U9RKU 30/05/2016
163 nguyenlieuhoangvu@yahoo.com.vn 0Y53V7WP3M 30/05/2016
164 Võ Hiền Nhân https://www.facebook.com/profile.php?id=100006078901127 30/05/2016
165 DiLi Tran https://www.facebook.com/thoitrangdilivn 30/05/2016

 

Danh sách khán giả trúng thưởng giải tuần từ ngày 28/04 đến ngày 30/05/2016
STT Điện thoại Ghi chú Ngày
1 84936798080 MTV WAKE UP MONSTER 29/04/2016
2 841643781876 MTV WAKE UP MONSTER 5/5/2016
3 84906998210 MTV WAKE UP MONSTER 12/5/2016
4 84939635483 MTV WAKE UP MONSTER 15/5/2016
5 84908495881 MTV WAKE UP MONSTER 18/05/2016
6 841269709744 MTV WAKE UP MONSTER 22/05/2016
7 84901488707 MTV WAKE UP MONSTER 23/05/2016
8 84918274574 MTV wakeupmonster 28/05/2016